Henrich Harcsa
Strana: OĽa NO/SAS
Obec: Piešťany
Funkcia: poslanec
Kontakt:

Odkaz: Pri správe vecí verejných je vítaná každá iniciatíva vychádzajúca od občanov. Táto konkrétne predstavuje aj môj pohľad na podporu detí a mládeže.