Martin Seman
Strana: Nezávislý kandidát
Obec: Košice - Nad jazerom (miestna časť)
Funkcia: starosta
Kontakt:

Odkaz: Mladí ľudia zabezpečia pre našu mestskú časť prosperitu a úspešnú budúcnosť. Chcem, aby sa viac nemuseli sťahovať do iných miest a krajín, aby Nad jazerom mali uplatnenie a atraktívne prostredie pre svoj rozvoj a život. Preto je dôležité zapájať ich od začiatku a dať im dostatočnú príležitosť. Aj keď mestská časť nemá až toľko možností, ako obec alebo mesto, budem určite podporovať všetky iniciatívy a aktivity, ktoré mladým ľuďom môžu pomôcť.