Mgr. Monika Gergeľová
Strana: SNS
Obec: Čaňa
Funkcia: poslankyňa obecného zastupiteľstva
Kontakt:

Odkaz: Etika je cesta k spolupráci žiak- učiteľ- rodič.