Livia Kozlova
Strana: Spolu
Obec: Krompachy
Funkcia: Primator
Kontakt:

Odkaz: V nasom meste pre mladych nemame takmer nic. Preto aj vo svojom programe mam zahrnute vytvorenie podmienok pre zalozenie Klubu mladyvh a vytvorenie Rady mladych ako poradny organ primatora mesta.