Zsolt FESZTY
Strana: nezávislý
Obec: Komárno
Funkcia: primátor a poslanec
Kontakt:

Odkaz: