Miroslav Behúl
Strana: Koalícia: Sloboda a solidarita, Nova, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Sme rodina - Boris Kollár, nezávislí kandidáti
Obec: Bratislava – mestská časť Petržalka
Funkcia: Poslanec do miestneho zastupiteľstva
Kontakt:

Odkaz: Vyštudoval som inžinierske štúdium v odbore elektronika a doktorandské štúdium v odbore a elektronika a fotonika na FEI STU v Bratislave, kde v súčasnosti
pracujem ako výskumný pracovník. Skúsenosti so zapájaním sa do verejného života som získal najmä
vďaka dobrovoľníckej činnosti, akou je skauting, rekonštrukcia ihriska a organizovanie/spoluorganizovanie podujatí pre verejnosť. Do miestneho zastupiteľstva Petržalka som sa rozhodol kandidovať s úmyslom presadiť rozvoj cyklistickej infraštruktúry