Miroslav Dragun
Strana: Neka
Obec: Bratislava - Petržalka
Funkcia: Starosta, poslanec
Kontakt:

Odkaz: Podporujem aktívne zapojenie mladých do verejného života.