Miroslav Dzurech
Strana: KDH
Obec: Hlohovec
Funkcia: poslanec mestského zastupiteľstva
Kontakt:

Odkaz: Chcem prispieť k zlepšeniu bežného každodenného života v Hlohovci.
Vážení Hlohovčania, uchádzam sa o vašu priazeň v blížiacich sa komunálnych voľbách. Kandidujem . Vo voľbách kandidujem v 1. volebnom obvode za poslanca do mestského zastupiteľstva . V práci poslanca chcem využiť moje skúsenosti z podnikania, práce v banke a v posledných rokoch aj z práce v Trnavskej arcidiecéznej charite. Som Hlohovčan, kresťanský demokrat, občiansky aktivista. Záleží mi na tom kde žijem, preto sa angažujem.