Miroslav Pavlík
Strana: SPOLU-občianska demokracia
Obec: Trnava
Funkcia: poslanec
Kontakt:

Odkaz: Súhlasím s textom vyhlásenia a budem podporovať a vytvárať aktivity, ovplyvňujúce bezprostredne život detí a mladých ľudí pri trávení voľného času a v rodinách. Tak to cítim a tak to bedem presadzovať.