Dana Vargová
Strana: SNS
Obec: Čaňa
Funkcia: poslankyňa do obecného zastupiteľstva
Kontakt:

Odkaz: