Mgr. Miroslava Šurinová
Strana: SPOLU - občianska demokracia
Obec: Zemianske Kostoľany
Funkcia: poslanec obecného zastupiteľstva
Kontakt:

Odkaz: