Ivan Siláči
Strana: Nezávislý kandidát
Obec: Lučenec
Funkcia: poslanec MsZ
Kontakt:

Odkaz: Je nevyhnutné spoznať potreby detí a mladých v našich mestách a obciach. Podporujem aktívne zapájanie sa mladých do rozhodovania o svojom okolí - o mieste v ktorom žijú.