Ing. Zoltán Bujna
Strana: nezávislý
Obec: Komárno
Funkcia: poslanec mesta
Kontakt:

Odkaz: