Peter Forgáč
Strana: KDH
Obec: Granč-Petrovce
Funkcia: starosta
Kontakt:

Odkaz: V oblasti dobrovoľníctva pôsobím už niekoľko rokov v občianskom združení eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, kde aktívne podporujem mladých ľudí a detí. V prípade môjho zvolenia chcem presadzovať názory mladých ľudí a detí a vytvárať im vhodné prostredie na svoj rozvoj, pretože mi záleží na prostredí, v ktorom budú vyrastať deti z našej obce.