Jaroslav Sidlo
Strana: Nezávislý kandidát
Obec: Kysucké Nové Mesto
Funkcia: Primátor mesta
Kontakt:

Odkaz: Deti a mládež sú naša budúcnosť!