Milan Polešenský
Strana: TeamVallo - Progresívne Slovensko - Spolu
Obec: Bratislava-Petržalka
Funkcia: Poslanec miestneho zastupiteľstva
Kontakt:

Odkaz: