PhDr.Ján Ürögi
Strana: nezávislý
Obec: Veľké Dvorníky
Funkcia: starosta
Kontakt:

Odkaz: