Terézia Krehlíková
Strana: SPOLU
Obec: Šarišské Michaľany
Funkcia: Starostka
Kontakt:

Odkaz: