Mária Korčoková
Strana: Nezávislá kandidátka
Obec: Nová Ves nad Žitavou
Funkcia: Starostka
Kontakt:

Odkaz: Mladí ľudia sú pre mňa blízky a ich názor pre mňa dôležitý