Miroslav Sopko
Strana: OĽANO
Obec: Zalužice
Funkcia: kandidát na poslanca
Kontakt:

Odkaz: Z hesiel typu deti sú naša budúcnosť sa nesmie stať bezduchá fráza, ktorou sa získavajú politické body. Je potrebné ich od útleho veku viesť k záujmu o veci verejné, k starostlivosti o svoje okolie a zároveň, že k nespravodlivosti nesmieme mať toleranciu.