Tatiana Kratochvílová
Strana: Team Vallo, PS, Spolu
Obec: Bratislava Petržalka
Funkcia: starostka, mestká a miestna poslankyňa
Kontakt:

Odkaz: