Andrej Refka
Strana: SMER-SD
Obec: Banská Bystrica
Funkcia: kandidát na poslanca za Rudlovú, Sásovú
Kontakt:

Odkaz: Už viac ako 15 rokov organizujem kultúrno-spoločenské a športové podujatia pre deti a mládež. Presadzujem účasť mladých ľudí na rozhodovaní a zapájaní sa do procesov tvorby rozhodnutí o veciach verejných. Viac na www.andrejrefka.sk