Michal Novota
Strana: Pre Petržalku
Obec: Bratislava - Petržalka
Funkcia: poslanec miestneho zastupiteľstva
Kontakt:

Odkaz: Petržalka bol kedysi miesto kočíkov a detí. Tie časy sa našťastie vracajú. V Ovsišti im na to pripravíme dobré podmienky.