Slavomír Bucher
Strana: SMER - SD
Obec: Košice - Západ
Funkcia: Poslanec miestneho zastupiteľstva Košice - Západ
Kontakt:

Odkaz: Keďže som sa aktívne zúčastňoval aktivít spojených s neformálnym vzdelávaním a mládežou, ako aj pri realizácii participatívneho rozpočtu pre sektor mládeže, podporujem a stotožňujem sa s Vašim vyhlásením zameraným na podporu aktivít a príležitostí pre deti a mládež