Marek Richter
Strana: nezávislý kandidát
Obec: Žilina
Funkcia: poslanec v obvode č. 1
Kontakt:

Odkaz: Sám sa podieľam na neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí, bol som štatutárom viacerých mládežníckych organizácií a tiež som bol v správnej rade Slovenského skautingu. Podpora aktivít a príležitostí pre deti a mládež je preto pre mňa úplná samozrejmosť :-)