Miloslav Špoták
Strana: Nezávislý
Obec: Nitra
Funkcia: poslanec
Kontakt:

Odkaz: V programe Tímu Hattas máme všetky tieto a ešte aj iné opatrenia pre mládež: https://hattasprimatorom.sk/program#program5