Mgr. Andrea Starinská
Strana: Nezávislý kandidát
Obec: Kysucké Nové Mesto
Funkcia: primátorka mesta KNM
Kontakt:

Odkaz: