Ľudmila Chodelková
Strana: nezávislá
Obec: Žilina
Funkcia: Primátor, poslanec
Kontakt:

Odkaz: