Klára Tóth
Strana: SMK-MKP
Obec: Veľký Cetín
Funkcia: starosta
Kontakt:

Odkaz: