Juraj Burgan
Strana: KDH
Obec: Ružomberok
Funkcia: poslanec MsZ
Kontakt:

Odkaz: Výborná iniciatíva. Podporujem všetkými desiatimi!