Ing. Adriana Oravcová
Strana: nezávislá
Obec: Cabaj - Čápor
Funkcia: starostka
Kontakt:

Odkaz: Mládež v našej obci som vždy podporovala ako občianka a budem podporovať aj po voľbách. Pre mládež a mladých dospelých je u nás málo príležitostí na trávenie voľného času. Preto na zlepšenie tohto stavu ponúkam spoločne s nezávislými poslancami aj niekoľko bodov vo svojom volebnom programe: https://www.adrianaoravcova.sk/volebny-program