Klára Sukičová
Strana: Most - Híd
Obec: Štvrtok na Ostrove
Funkcia: poslankyňa obecného zastupiteľstva
Kontakt:

Odkaz: