Martin Mlynár
Strana: Progresívne Slovensko
Obec: Švábovce
Funkcia: Poslanec Obecného zastupiteľstva
Kontakt:

Odkaz: Verím, že mám našej obci, Švábovciam, a Vám, občanom čo priniesť a ponúknuť. Precestoval som Európu a Slovensko, videl som čo v zahraničí funguje dobre, čo zle a čo vieme implementovať aj doma. Poznám problémy Švábovčanov, viem čo vás trápi a čo by vás potešilo. Byť komunálnym politikom nie je jednoduché. Chce to čas, motiváciu a energiu. Ja som pripravený to našej obci venovať a pracovať na tom, aby sa nám v obci žilo lepšie.