Lenka Pčolinská
Strana: KDH
Obec: Petrovce nad Laborcom
Funkcia: poslankyňa obecného zastupiteľstva
Kontakt:

Odkaz: Prácu s deťmi považujem za veľmi dôležitú a preto sa jej v obci venujem už dlhodobo. Deťom a mladým je potrebné dať kúsok seba, dobre ich viesť a pomáhať im zorientovať sa v hodnotách, aby mali dobrý základ pre život. Ako poslankyňa chcem preto zastupovať hlas detí a mládeže v obecnom zastupiteľstve a napomáhať tak ich rozvoju v rámci vzdelávania, vytvárania voľnočasových aktivít a zapájania do kultúrno-spoločenského diania.