Ivan Hudcovský
Strana: Progresívne Slovensko, Spolu-občianska demokracia, OKS, Občiansky klub
Obec: Trenčín
Funkcia: Poslanec MZ
Kontakt:

Odkaz: