Tento web slúži na evidovanie politických aktérov, ktorí sa podpísaním vyhlásenia zaviazali k podpore
detí a mladých ľudí.

Pri všetkých nadchádzajúcich voľbách bude Rada mládeže Slovenska kontaktovať jednotlivých
kandidátov a kandidátky a oslovovať ich s možnosťou podpísania vyhlásenia.

Najbližšia kampaň: Parlamentné voľby 2020